04 February 2010

MENTAL

Saya tidak menghidap sakit mental. Jadi adakah mental saya sihat?
Mental yang sihat tidak bermakna terlepas dari penyakit mental.
Amat penting untuk kita memahami maksud sebenar mental yang sihat.
Individu yang sihat mental berupaya mengekalkan perhubungan yang harmoni dengan orang lain, mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan dan boleh menyumbang di dalam masyarakat (Definisi Pertubuhan Kesihatan Sedunia - WHO)
Menurut Polisi Kesihatan Mental Malaysia, - Kesihatan Mental merujuk kepada keupayaan individu, kumpulan dan persekitaran untuk berinteraksi di antara satu sama lain bagi menjana perasaan sejahtera dan fungsi yang optima dan penggunaan kebolehan kognitif / intelek, afektif / emosi dan perhubungan dalam mencapai matlamat individu dan kumpulan yang konsisten dengan keadilan.(Adaptasi dari Kanada)
Secara amnya anda mempunyai kesihatan mental yang positif jika anda:
Selesa dengan diri sendiri
Selesa dengan orang lain
Selesa dengan persekitaran
Dapat memenuhi tuntutan kehidupan
Individu yang sihat mental dapat mengekalkan fungsi biologi, psikologi, sosial dan kerohanian yang baik

No comments:

Post a Comment